Fundacja Wielu Serc ma do zaproponowania Państwu ofertę, która ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów klas szkoły podstawowej w zakresie literatury i poezji polskiej.

Oferta ta związana jest z działalnością Fundacji, której celem jest m.in. propagowanie polskiej kultury, nauki i tradycji. Przedstawicielami polskiej kultury są niewątpliwie poeci i pisarze, stąd proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w szczególnym wykładzie, którego temat lub tematy można wybrać spośród załączonej listy.

Wykład poprowadzi pan Waldemar Smaszcz – wybitny historyk literatury, tłumacz, eseista oraz uznany krytyk literacki. Jego wiedza i działalność na rzecz polskiej kultury zostały niejednokrotnie docenione. Warto wspomnieć, że jest on dwukrotnym zdobywcą nagrody UW za badania naukowe. Został też odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2000 r. otrzymał odznaczenie Najczcigodniejszego Krzyża Pro Ecclesia et Pontyfice, przyznane przez Papieża Jana Pawła II. 

Pan Waldemar Smaszcz jest także autorem kilkunastu książek. Tematem kilku z nich jest postać ks. Jana Twardowskiego. Autora i poetę łączyła długa, ponad dwudziestoletnia przyjaźń, stąd też pan Smaszcz zna bardzo wiele epizodów z życia ks. Jana Twardowskiego. 

Forma wykładu, podczas którego można prelegentowi zadawać pytania, wzbogaci poziom wiedzy uczniów i będzie inspiracją do dalszych własnych poszukiwań. Jako alternatywa dla klasycznego systemu nauczania, pozwoli spojrzeć w inny sposób na polską literaturę i poezję. Warto dodać, że pan Waldemar Smaszcz posiada ogromną wiedzę oraz niezwykły talent pedagogiczny. Każdą historię, o której opowiada, potrafi rozwinąć w wielowątkowy przekaz, urozmaicony elementami humorystycznymi. Kiedy prowadzi narrację, nie ma na sali takiej osoby, która nie chciałaby go słuchać. Informacje, jakie przekazuje podczas spotkania są niedostępne w podręcznikach, nie można ich także znaleźć w internecie. Uzyskana w ten sposób wiedza może być doskonałym uzupełnieniem wiadomości zdobytych w trakcie nauki w szkole. Uczniowie będą mogli ją wykorzystać podczas pisania rozprawek, wypracowań oraz egzaminów. Wykład można poprowadzić w trakcie jednej lub dwóch lekcji pod rząd z języka polskiego.

W ciągu jednego spotkania możemy zrealizować 2 lub nawet 3 tematy. A są to:

1. Opowieść o Marii Konopnickiej, jej trudnym, ale i szczęśliwym życiu, która potrafiła z radości i smutków stworzyć wzruszające wiersze i opowiadania do dziś czytane, a nawet powtarzane z pamięci, jak „Stefek Burczymucha” czy „Zima zła” i wiele innych.
2. Najbardziej znane wiersze dla dzieci Marii Konopnickiej: „Krasnoludki”, „Nasze kwiaty”, „Stary zegar od pradziada”, „Zła zima”, Pranie”, „Stefek Burczymucha”. Próba szukania odpowiedzi na pytanie, dlaczego właśnie te wiersze pozostały w pamięci czytelników.
3. Dzieciństwo Marii Konopnickiej utrwalone w jej wierszach dla dzieci i opowiadaniach.
4. Marii Konopnickiej wędrówki po Polsce zapisane w jej poezji.

Dla starszych klas – VII i VIII

5. Wiersze Marii Konopnickiej z jej podróży po Europie – po Włoszech i Francji.
6. Maria Konopnicka – poetka polskiej przyrody.
7. Maria Konopnicka napisała w jednym z wierszy, że zostanie po niej „Fujarkowe ciche granie / W echach pól i dusz”; próba spojrzenia na jej poezję poprzez ten cytat.

Tematy ogólne

8. Na czym polega fenomen twórczości ks. Jana Twardowskiego?
9. „Gdy miłość była tak czysta, że karmiła Boga” – ks. Jan Twardowski o I Komunii Świętej.
10. O poezji kilka najważniejszych uwag: jak powstaje i co wyróżnia język poezji; czym się różni język poezji od języka potocznego i naukowego; czy jest to język ważny w życiu społecznym.
11. Najwięksi poeci naszych czasów: Czesław Miłosz, ks. Jan Twardowski,  Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert.
12. „W Wilnie kwitną bzy” – miasto młodości w poezji Czesława Miłosza,
13. Kilka najwybitniejszych, a przy tym bardzo różnych wierszy –  interpretacje: Czesław Miłosz, W mojej ojczyźnie; ks. Jan Twardowski, Żeby tak nareszcie uprościć…; Tadeusz Różewicz, Ocalony; Wisława Szymborska, Schyłek wieku; Zbigniew Herbert, Dwie krople.